skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Periodeonderwijs

Het vrijeschool leerplan is gebaseerd op de leeftijdsfase van het kind. Elk jaar verruimd hun denkontwikkeling en wordt hun wereld en hun interessegebied een stapje groter.

Daarom werken wij met jaarthema’s in de vertelstof en de periodes.

Periodeonderwijs is dus themaonderwijs. Elke vier weken wisselen we van onderwerp. Bij het jonge kind is dit vooral taal, rekenen, de seizoenen en alles wat we in onze directe omgeving waarnemen. Maar de oudere kinderen beleven thema’s uit de geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en meetkunde. Hiervoor gebruiken wij geen methode. De leerkracht gaat zichzelf in de periodestof verdiepen en biedt de periodestof interactief aan. De leerlingen maken hun eigen verwerking in tekst en tekeningen of maken hiervoor gebruik van allerlei werkvormen: als schilderen, boetseren, dichten, toneel of bewegen.

Het periodeonderwijs werkt sterk enthousiasmerend en zorgt dat elk kind het op zijn individuele wijze eigen maakt en in de verwerking zijn talenten kan tonen.

Back To Top