skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Waarom de Vrijeschool

De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten. Wat hen bindt, vindt u in dit document. De identiteitsdocument wordt door alle vrijescholen onderschreven. Het is een werkdocument in een dynamisch proces.

Het maakt duidelijk waar de vrijeschool voor staat. Voor onderwijs dat samen met ouders kinderen leert zelf betekenis en richting aan hun leven te geven. Zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij.

De volledige tekst van dit stuk kunt u hier lezen.

Back To Top