skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen

Heeft u interesse om uw kind aan te melden en/of wilt u meer weten over onze school? Dan kunt u contact opnemen met/via de directeur. Wij kijken bij belangstelling eerst of er plaats is en of wij in de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voorzien voordat wij u eventueel uitnodigen voor een voorlichtingsgesprek met rondleiding op onze school.

Als in deze voorlichting wederzijds blijkt dat ons aanbod kan voorzien in de wensen en behoeftes voor het kind volgt het proces tot aanmelding. Er is pas sprake van een definitieve aanmelding als het Inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend (en met een ID check) bij ons binnen is. Dan ontvangt u een schriftelijk bevestiging inschrijving door onze administratie.

Het kan voorkomen dat een klas vol is en we de mogelijkheid bieden op een wachtlijst genoteerd te worden. We zullen u daar zo vroeg en volledig mogelijk over informeren. Plaatsing op een wachtlijst betekent niet dat er ook daadwerkelijk plaats voor uw kind ontstaat dus we adviseren dan altijd om ook contact te leggen met een andere school van uw keuze.

Bij zijinstroom wordt ook eerst gekeken of wij plaats hebben en wordt er daarna met uw toestemming contact opgenomen met de huidige school. Wij vragen u op het gesprek wat de onderwijsbehoefte van uw kind, de zelfde vraag stellen we aan uw huidige school. Als dit beeld helder is kunnen wij aangeven of wij dat kunnen bieden of niet. Hierna melden wij of we uw kind kunnen plaatsen of niet.

Daarna is het aan u of u wilt overstappen naar onze school.

Open dag 2024    

De open dag voor dit jaar staan gepland op 23 februari 2024, van 09:00 – 12:00 uur. Als u interesse heeft, mag u gerust een kijkje komen nemen in onze klassen en evt. kort in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten, hulpouders of de directie.

Mocht u interesse hebben in onze school en graag buiten deze dagen om een keer in gesprek willen gaan met de directeur, dan kunt u altijd een mail sturen naar: directie@deesch.nl

Een eerste kennismaking wordt dan ingepland.

Back To Top