skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Visie

De Esch wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige en veilige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Dit realiseren wij door eigentijds vrijeschool onderwijs.

Vanuit onze visie willen we elk kind uitdagen, zodat het zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We bieden elke dag onderwijs met hoofd, hart en handen en dit is de basis waarop we met kinderen omgaan. We laten kinderen hun eigen kracht en talent ontdekken en ontwikkelen. Zo leggen we samen met ouders een stevige basis voor het leven.

Meerwaarde

De Esch is een kleine school: iedereen kent elkaar. Wij bieden in een goede, veilige sfeer uw kind aan zichzelf te leren kennen en zijn kwaliteiten te ontdekken. Wij zien de bijzonderheid van elk kind: wie het in wezen is. Wij leren uw kind bij zichzelf te blijven in onze overprikkelde, drukke wereld. Zodat het straks zichzelf kan verwezenlijken in de maatschappij van morgen

Wij helpen uw kind de eigenschappen te ontwikkelen die het hiervoor nodig heeft. Wij leren uw kind plezier te houden in leren, geven het een positief zelfbeeld en ontwikkelen zijn sociale vaardigheden.

Zo kan het later zelfstandig en creatief met vragen van het leven omgaan en durven te vertrouwen op zichzelf. Onderzoekend naar zichzelf en de wereld in verbondenheid met de mensen om hem heen.

De Esch biedt meer dan onderwijs alleen, wij geven een stevige basis waarop uw kind zelf zijn vleugels uit kan slaan.

Uitgangspunten van de Esch

 • Sfeer, rust en ritme zorgen voor een veilig klimaat
 • Spelen, leren en ontdekken zijn even belangrijk
 • Een doordacht leerplan per leerjaar met een brede ontwikkeling
 • Doorgaande leerlijnen zorgen voor een verantwoord leerproces
 • Ervaringsrijk en uitdagend thema onderwijs dat onderwerpen uitdiept.
 • Respect voor medemens, natuur en cultuur
 • Jaarfeesten als ritme door het jaar
 • Evenwicht tussen het cognitieve, kunstzinnige en handelende.
 • Differentiatie naar vermogen en individuele behoefte.
 • Evenwicht tussen resultaatgericht en ontwikkelingsgericht
 • Zelfstandigheid en samenwerking
Back To Top