skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Welkom op de website van vrijeschool de Esch.

We leiden u graag rond in ons gebouw met zijn fijne speelplein en laten u zo ons onderwijs ervaren en beleven zien. Op de Esch kijken we anders naar leren en opgroeien.

Vanzelfsprekend sluit ons onderwijs aan op het voortgezet onderwijs in de regio en voldoen wij aan de landelijk normen van basisscholen. Maar er is meer…

Vanuit onze visie willen we elk kind uitdagen, zodat het zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We bieden elke dag onderwijs met hoofd, hart en handen en dit is de basis waarop we met kinderen omgaan. We laten kinderen hun eigen kracht en talent ontdekken en ontwikkelen. Zo leggen we samen met u een stevige basis voor het leven.

Back To Top