skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Jaarfeesten

Seizoenen en de jaarfeesten vormen de terugkerende cirkel van de jaarindeling. Het jaarfeest vormt onderdeel van de lesstof. Wij vieren alle jaarfeesten met de hele school, in sociaal verband met elkaar en met de ouders. Elk feest is een mengeling van traditie en symboliek, waarin wij een stapje verder kijken.

Zo is Sint Maarten een herfstfeest met een lampionnenoptocht, maar ook het feest waar het delen met anderen centraal staat. En zo is Michael een oogstfeest, maar ook het feest waar het tonen van moed en jezelf overwinnen centraal staat. Naast alle bekende jaarfeesten vieren wij in september het Michaelsfeest en in juni het Sint Jansfeest. Zie voor een compleet overzicht de schoolgids.

Back To Top