skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Schooltijden en BSO

De lessen beginnen om 8.30 uur. We werken met een continurooster. In de middagpauze eten de kinderen samen met de leerkracht en spelen daarna buiten. De jonge kinderen hebben tot 13.00 uur les en de oudere kinderen tot 14.30 uur.


Kinderopvang de Esch

Voor buitenschoolse opvang kunt u gebruik maken van onze inpandige Kinderopvang De Esch. Er is voorschoolse opvang van 7.00-8.30 uur, tussenschoolse opvang van 13.00-14.30 en naschoolse opvang van 14.30-18.00.

Klassenindeling

De Esch is een kleine school, wij werken met combinatieklassen

  • Kleuterklas (groep 1-2)
  • Klas 1-2 (groep 3-4)
  • Klas 3-4 (groep 5-6)
  • Klas 5-6 (groep 7-8)

Het Peuterhuis

De Esch werkt samen met St Welzijn Winterswijk die op kindvriendelijke en antroposofische basis kinderopvang verzorgt in het zelfde gebouw als de school: het Peuterhuis. Zij bieden opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, van dinsdag tot vrijdag van 8.00-13.00 uur.

Tussen school en Peuterhuis is een verbondenheid en samenwerking, veel kinderen stromen door naar de Esch.

06-226 866 98

Back To Top